หน้าหลัก >Hosting > Windows Hosting

Colocation Plan

SIZE
IP Address
Price/Month (Baht)
IP Address
Price/Month (Baht)
IP Address
Price/Month (Baht)
1U Colocation
1
3,000
1
3,500
1
3,500
2U Colocation
1
4,000
1
4,500
1
4,500
4U Colocation
2
6,500
2
6,500
2
6,000
1/4 Rack
8
12,000
8
14,000
8
14,000
1/2 Rack
16
26,000
16
25,000
16
25,000
Full Rack
32
44,000
32
44,000
32
44,000
Data Transfer
UNLIMITED
Firewall
YES
Promotion
แถมฟรี
สำหรับ Unix: DirectAdmin Unlimited Domains (Internal License)

เมื่อชำระค่าบริการรายปี
จ่ายเพียง 10 เดือนเท่านั้น
Setup Fee
5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)
พร้อมติดตั้ง OS และ Control Panel ให้
!!! ฟรี !!!