หน้าหลัก >Hosting > Linux Hosting
STARTER STANDARD ADVANCE BUSINESS
เดือนละ (exc. VAT) 80 ฿ 150 ฿ 300 ฿ 400 ฿
รายปี (exc. VAT) 900 ฿ 1500 ฿ 3000 ฿ 4500 ฿
สั่งซื้อรายปีผ่าน
พื้นที่การใช้งาน 400 MB 2 GB 5 GB 10 GB
ปริมาณรับ/ส่ง ข้อมูล 100 GB 200 GB 500 GB Unlimited
MySQL Databases Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Setup ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
พื้นที่อีเมล์ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ
PHP 5
MySQL DB 1 5 10 unlimited
PHP 5
HTML, PHP + Zend Optimizer
CGI/Perl/Python
WAP/WML, Javascript, XML, AJAX, JQuery
FTP Account 1 5 5 Unlimited