หน้าหลัก >VPS > VPS Hosting (Openvz)
          
VZ BASIC VZ BRONZE VZ SILVER VZ GOLD VZ VIP
1000 ฿ / Month 1500 ฿ / Month 2000 ฿ / Month 2500 ฿ / Month 3500 ฿ / Month
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน VPS Hosting เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, SME ผู้ใช้งานระดับองค์กรระดับกลาง เหมาะสำหรับองค์กรระดับกลาง
นักพัฒนา

เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับที่ต้องการพื้นที่และประสิทธิภาพสูงสุด

 • Disk Quota : 25 GB
 • IP Address :1 IP
 • Ram : 512 MB
 • Core CPU: 1 Core
 • Disk Quota : 50 GB
 • IP Address :1 IP
 • Ram : 1 GB
 • Core CPU: 1 Core
 • Disk Quota : 75 GB
 • IP Address :1 IP
 • Ram : 1 GB
 • Core CPU: 2 Core
 • Disk Quota : 100 GB
 • IP Address :1 IP
 • Ram : 2 GB
 • Core CPU: 2 Core
 • Disk Quota : 200 GB
 • IP Address :1 IP
 • Ram : 4 GB
 • Core CPU: 2 Core