หน้าหลัก >Hosting > Windows Hosting
Lite Pro Biz
เดือนละ (exc. VAT) 150 ฿ 300 ฿ 400 ฿
รายปี (exc. VAT) 1500 ฿ 3000 ฿ 4500 ฿
สั่งซื้อรายปีผ่าน
พื้นที่การใช้งาน 400MB 1 GB 5 GB
ปริมาณรับ/ส่ง ข้อมูล 200 GB 500 GB Unlimited
MySQL Databases Unlimited Unlimited Unlimited
Setup ฟรี ฟรี ฟรี
พื้นที่อีเมล์ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ ใช้พื้นที่รวมกับเว็บ
PHP 5
MySQL DB 5 10 unlimited
MSSQL DB 5 10 unlimited
ASP, ASP.net
HTML, PHP + Zend Optimizer
CGI/Perl/Python
WAP/WML, Javascript, XML, AJAX, JQuery
FTP Account 5 5 Unlimited